Üniversitemiz Tarafından Hazırlanan TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri Kabul Edildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Halil Coşkun Çelik ve Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ebru Bilen’in projeleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları proje koduyla 2018 yılında desteklenmeye hak kazandı.

“Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme”

“Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme projesinin yürütücülüğünü yapan Veterinerlik Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilen ile danışmanlığını Eğitim Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Kahyaoğlu’un yaptığı çalışmada 10 akademik personel, 2  öğretmen, 1 araştırma görevlisi ve 1 sağlık personeli görev alacak.

İnsanlığın uygarlık serüveninde yol arkadaşlarımızdan biri olan keçinin ve keçi ürünlerinin önemini, doğa-insan ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla katılımcılara kazandırmak, doğa ve hayvan sevgisine ilişkin farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Siirt il merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilecek proje 02-07 Temmuz ve 10-15 Eylül 2018 tarihleri arasında iki dönem halinde toplam 50 öğrenci ile gerçekleştirilecektir.

“Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim”

TUBİTAK tarafından desteklenen diğer bir proje Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz  Dr. Halil Coşkun Çelik’in yürütücüsü olduğu “Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim” isimli projenin amacı; dört duvar arasında işlenen geometri dersinde özellikle sınıf ortamında öğrenciye yeterli düzeyde kazandırılamayan öğretim faaliyetlerini doğaya taşıma yoluyla matematiğin doğayla ilişkisini göstermek, ortaya çıkan yansımalar sayesinde çocuklara daha zengin, kalıcı, anlamlı ve eğlenceli geometri deneyimi kazandırmaktır.

Proje Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sosyoekonomik düzeyi düşük okullarda okuyan 36 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülecek. 2 Mayıs – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan projede 4 akademik personel, 2 öğretmen, 1 güvenlik görevlisi ve 1 sağlık personeli görev alacak.

Matematik eğitimi alanında deneyimli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından doğada yürütülecek geometri öğretimi etkinleri sayesinde, geometrik şekil ve cisimlerin doğadaki yansımalarının öğrenciler tarafından keşfedilerek daha eğlenceli, kalıcı ve etkin öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanacak. Böylece öğrencilerin korktukları bir ders olan matematiğe yönelik olumlu tutumları gelişecek, ayrıca ilgili etkinliklerden öğrencilerin elde ettikleri kazanımlar, onların gelecekteki eğitim hayatında, özellikle matematik başarılarının yüksek olmasında önemli bir süreklilik oluşturması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Nedir?

Ülkemizde bilim kültürü oluşturabilmek amacıyla kurulan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından açılan çağrılar; doğayla ilgili konular çerçevesinde, hedef kitleye geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmayı amaçlayan doğa okulları ve bilimsel kavramları, süreçleri anlamasını ve bunları uygulaması için gerekli olan ortamların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını amaçlayan bilim okulları olmak üzere iki başlığa ayrılmıştır.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı; doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getiren, farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırarak bilginin daha kalıcı olması hedefleyen bilimsel çağrı programıdır.

– Siirt Üniversitesi : https://siubasin.com/universitemiz-tarafindan-hazirlanan-tubitak-doga-egitimi-ve-bilim-okullari-projeleri-kabul-edildi/

Advertisements

İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından okunan birbirinden güzel şiir, türkü ve ilahiler ile kalplerin pasını sildi

Siirt Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından okunan birbirinden güzel şiir, türkü ve ilahiler ile kalplerin pasını sildi.

İlim ve Medeniyet öğrenci topluluğu tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda 3 dilli şehir Siirt’in kültürünü temsil eden 3 dilde de şiir, türkü ve ilahiler okuyan öğrencilerimiz izleyenlerin kalplerine hitap etti.

Programda yer alan öğrencilerimiz; Filiz Gedik, İsra Hâtip, Sena Varlık, Zeynep Taşkın, Gülbahar Aktaş, Kader Budak, Emine Yavuz,  Ronahi Sevinç, Ayşe Silah, Taliha Akkurt,Fırat Erkal, Muhammet Sena Uşen, Musa Aslankan, Kerim Kaya, Yusuf Kırıcı, Kazım Ayten, Hüseyin Hayam ve  İrfan Özatak performanslarıyla beğeni topladı.

Programa Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Prof. Dr. Nihat Şındak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Şahin, Genel Sekreterimiz Dr. Öğretim Üyesi Adnan Memduhoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

– Siirt Üniversitesi : https://siubasin.com/ilahiyat-fakultesi-ogrencileri-tarafindan-okunan-birbirinden-guzel-siir-turku-ve-ilahiler-ile-kalplerin-pasini-sildi/

Eğitim Fakültesi Geleneksel Resim Sergisi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğrencileri, Öğr. Gör. Muhammed Keskin koordinatörlüğünde yıl boyunca yaptığı çalışmalarla Eğitim Fakültesi sergi salonunda yeteneklerini ortaya koydu.

Sergide, öğrenciler tarafından görsel sanatlar, grafik tasarım ve ebru dersleri öğretimi sürecinde hazırlanan yağlı boya tablo, kara kalem, kuru boya, pastel, ebru, tezhip, minyatür ve hat türlerinde karma çalışmaların yer aldığı toplam 100 eser sergilendi.

Sergi açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman, Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özrenk, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

– Siirt Üniversitesi : http://siubasin.com/egitim-fakultesi-geleneksel-resim-sergisi/

Uluslararası Molla Halil es-Siʻirdî Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından Uluslararası Molla Halil Sempozyumu 4-6 Mayıs tarihleri arasında geçekleştirildi. Sempozyuma 125 bilim insanı katılıp katkı sundu. Molla Halil’in hayatındaki önemli şehirlerin isminin verildiği 3 ayrı salonda 19 oturumda toplam 90 tebliğ sunuldu.

4 Mayıs günü İlahiyat Fakültemiz Konferans Salonunda Kur’an Tilavetiyle başlayan sempozyumun selamla konuşmasını İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma gerçekleştirdi.

Rektör V. Rektör Yrd. Prof. Dr. Ömer Şahin açılış konuşmasında, Molla Halil’in önemli bir ilim adamı olmasına rağmen yeterince tanınmadığının altını çizerek, İlahiyat Fakültemizin düzenlediği bu sempozyum sayesinde uluslararası tanınırlığının artacağını vurguladı. Üniversitemize dışardan gelen akademisyenlere hoş geldiniz diyerek sempozyum düzenleme heyetine teşekkürlerini iletti.

12 bin yıllık geçmişi olan içinde birçok ilim ve bilim adamları yetişmiş bir kentte yaşadığımızı dile getirerek açılış konuşmasına başlayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik: “Molla Halil gibi zatların bugüne kadar tanıtılmamış olması yönetim olarak bizim bir eksikliğimizdi. Bu yüzden üniversitemizin ilimizden çıkmış bu değerli bilim adamlarının tanıtılması için yapmış olduğu bu girişimleri, etkinlikleri çok önemsiyorum. Bu tarz etkinliklerin, ilimizi ve ülkemizi tanıtmada ve kültürel değerlerimizin bir sonraki kuşağa aktarılmasında büyük rol olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda sempozyum düzenleme heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmaları ardından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın moderatörlüğünde açılış oturumuna geçildi. Prof. Dr. Ahed Muaz Hakkı el- Ulvani, Bilgöl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Ousama Ekhtıar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sahip Beroje ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Halil Çicek açılış oturumunda bildirilerini sundu.

Açılış oturumunun ardından Molla Halil’in hayatındaki önemli şehirlerin isimlerinin verildiği; Hizan Salonu (Molla Halil’in doğum bölgesi), Amidê Salonu (ilmî icazetini aldığı Duhok’a bağlı bir ilçe) ve Siirt Salonu’nda (müderrislik hayatının çoğunu geçirip vefat ettiği yer) 19 ayrı oturumda toplam 90 tebliğ sunuldu. Siirt’in en önemli değerlerinden ve Şark medrese geleneğinin kavşak noktası olan Molla Halil’in hayatı, eserleri, ilmî faaliyet ve fikirleri akademik/bilimsel bir perspektifle ele alınıp detaylı bir şekilde tartışıldı. Sempozyuma Fas, Irak, İsveç, Kuzey Irak, Mısır, Suriye, Türkiye, Ürdün gibi ülkelerden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 125 bilim insanı katılıp katkı sundu.

Sempozyum 5 Mayıs Cumartesi günü değerlendirme oturumu ile son buldu. Rektör Yrd. Prof. Dr. Cemallettin Erdemci’nin moderatörlüğünü gerçekleştirdiği değerlendirme oturumunda üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yalar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulkerim Ünalan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Çiçek, Cadı Ayyad Universitesi öğretim üyesi Dr. Abdurrezzak Merzuq ve Tehsin İbrahim Doski sempozyum hakkında görüşlerini ve değerlendirmelerini sundular.

Değerlendirme oturumunda Molla Halil’in uluslararası ilim camiasına daha çok tanıtılması ve çoğu halen el yazması olarak duran eserlerinin bilimsel ölçütlere göre tahkik edilip istifadeye sunulması gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca bu tür bilimsel çalışmalara öncülük etmek üzere Siirt Üniversitesi bünyesinde Molla Halil Araştırma Merkezi’nin kurulmasının önemli olduğu ifade edildi. Sempozyuma her anlamda öncülük eden Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma başta olmak üzere Düzenleme Kuruluna, desteklerini esirgemeyen Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Siirt Valiliği ve Siirt Belediyesi’ne teşekkür edildi.

Sempozyum kapanış konuşmasını Siirt Millet Vekili Prof. Dr. Yasin Aktay ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt’in kültürü, tarihi, ilmi, coğrafi ve arkeolojik yapıların Siirt’in gizli hazinelerinin, üniversitemiz ve akademisyenlerimiz sayesinde ortaya çıkarıldığını dile getirerek başladığı kapanış konuşmasında; “Bu sempozyum sayesinde de başka bir gizli hazine olan Molla Halil Es-Si’irdi’nin eserleri her açıdan değerlendirilmiş oldu. Sahanın en iyileri sempozyum sayesinde ilimize gelip ilimlerini bizlerle paylaşmış oldular. Bu yüzden sempozyumu hazırlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Siirt Millet Vekili Prof. Dr. Yasin Aktay’ın konuşmasının ardında Kur’an Tilaveti ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Sempozyum programı 06 Mayıs Pazar günü Pervari gezisi ve Molla Halil’in türbe ziyareti ile sona erdi.

– Siirt Üniversitesi : http://siubasin.com/uluslararasi-molla-halil-es-si%ca%bbirdi-sempozyumu-gerceklestirildi/

Üniversitemiz Bahar Şenlikleri spor müsabakaları final maçlarıyla noktalandı

Üniversitemizde gelenekselleşen voleybol ve futbol müsabakaları, 7 mayıs günü gerçekleşen final maçlarıyla noktalandı.

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organize ettiği öğrencilerin ve personelin takımlar halinde katıldığı karşılaşmalarda voleybolda; Uluslararası Öğrenciler ile Eğitim Fakültesi öğrenci takımı arasında gerçekleşen final maçında Uluslararası Öğrenciler Voleybol öğrenci takımı 3-1 galibiyetle şampiyon oldu.

Futbolda; İlahiyat Fakültesi öğrenci takımı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrenci takımı arasında geçen mücadelede İlahiyat Fakültesi öğrenci takımı 5-0 galibiyetle şampiyon oldu.

Üniversitemizin personellerinden oluşan takımların karşılaştığı müsabakalarda;

Eruh MYO Personel Voleybol Takımı ile Ziraat Fakültesi Personel Voleybol Takımı arasında geçen final maçında Eruh MYO Personel Voleybol Takımı 3-0 galibiyetle şampiyon oldu.

Finale çıkmaya hak kazanan Ziraat Fakültesi Personel Futbol Takımı ile Mühendislik Fakültesi Personel Futbol Takımı arasında geçen karşılaşma sonucunda ise Mühendislik Fakültesi Personel Futbol Takımı 5-0 galibiyetle şampiyon oldu.


– Siirt Üniversitesi : http://siubasin.com/universitemiz-bahar-senlikleri-spor-musabakalari-final-maclariyla-noktalandi/

Öğrencilerimiz VIII. İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyu’na Katıldı

İlahiyat Araştırmaları Merkezi tarafından 24-28 Nisan tarihlerinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen “İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VIII” başlıklı Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na İlahiyat Fakültemiz öğrencileri; Bilal Durmaz, Pınar Çakır, Zeynep Toprak ve Fatma Açıkgözlü katıldı.

“Geçmişten Günümüze İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı” alt başlığı altında tebliğlerin kabul edildiği sempozyum, lisans ve lisansüstü eğitimi devam eden 68 tebliğci ve 32 müzakereci olmak üzere 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Akademik bir tecrübe kazanmak ve uluslararası bir programda üniversitemizi temsil etmek adına sempozyuma katılan öğrencilerimiz, sempozyum sayesinde bir çok akademisyenle de kaynaşma fırsatı buldu.

Öğrencilerimizden Bilal Durmaz açılış oturumunda: “ İbn Haldûn’un Toplum Tipolojisindeki Özgün Tespitleri ve Bunların Modern Sosyolojideki Toplum Tipolojileriyle Karşılaştırması” konulu sunumu gerçekleştirirken; Pınar Çakır: “Yaman Dede Fikir Özgürlüğü Mücadelesi”, Zeynep Toprak: Özgünlük Açısından İslam Hukukunda Kadına Verilen Boşama Yetkisi Ve Şekilleri” ve Fatma Açıkgözlü: “Lebid Bin Rebia’nın Şiirindeki İslami Özgün Etkiler” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

– Siirt Üniversitesi : http://siubasin.com/ogrencilerimiz-viii-ilamer-uluslararasi-ogrenci-sempozyuna-katildi/

Dünyada ve Türkiye’de Tavukçuluk konferans düzenlendi

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Tavukçuluk” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Veteriner Hekim Emral CÖMERT katıldı.

Meslek hayatını tavukçuluk sektöründe geçirmiş olan Veteriner Hekim Emral Cömert sunumunda; Dünyada ve Türkiye’de tavuk, yumurta üretimi ve tavuk eti konularına ayrıntılı olarak değindi.

Konferans soru cevap ardından son buldu.

 

– Siirt Üniversitesi : http://siubasin.com/dunyada-ve-turkiyede-tavukculuk-konferans-duzenlendi/