İlahiyat Fakülteleri XXIII. Kelâm Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası “İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi” Sempozyumu

Geleneksel olarak düzenlenen Kelam Anabilim Dallarının bu seneki koordinasyon toplantısının yeri, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi olarak belirlenmiştir. 21-23 Eylül 2018 tarihinde İlahiyat Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleşecek olan “İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi” adlı sempozyum da ateizm ve alt dalları, argümanları, eleştirileri, sistemli bir şekilde ele alınarak, bilimsel veriler ışığında tartışılacak.

Ateizm Allahın varlığını inkâr ederek âlemin, tesadüfün bir takım kombinezonları ile meydana geldiğini kabul ve iddia eden bir görüştür. Ateizm, evrendeki oluşumların ve canlıların üstün, yüce, bilinçli, bilgili ve kudretli bir gücün değil de bunları tesadüfî bir süreçteki oluşumların bir ürünü olarak görür. Her dönem farklı formlarda ortaya çıkabilen Ateizm; bazen zihinde Allah fikrinin bulunmaması, bazen Allah’ın varlığının bilinçli bir şekilde reddedilmesi, bazen Allah yokmuş gibi yaşam sürülmesi, bazen Allah’ın varlığı tartışmalarına ilgisiz kalınması, bazen de ideolojik ve politik bir kabul biçiminde ortaya çıkmıştır.

Çağımızda Ateizm, inanç problemi olmanın yanı sıra yıkıcı ve ahlak dışı bir karaktere bürünmüş olan ideolojilerin aleti haline gelmiştir. Özellikle Avrupa’da XVII. Yüzyılda gerçekleşen bilim devrimi insanların evrene ve gerçekliğe dair algılarında radikal bir zihniyet değişimine neden olmuş, akabinde meydana gelen aydınlanma hareketleri neticesinde ortaya çıkan materyalizm, sekülerizm ve pozitivizm gibi akımlar geleneksel dinlerin dünya görüşlerine bir meydan okumayı beraberinde getirmiştir. Bu durum batı felsefi düşüncesinin Osmanlı coğrafyasına intikali ile birlikte İslam dünyasını da etkisi altına almış, bu bağlamda farklı coğrafyadaki düşünürler yeni ortaya çıkan problemleri çözüm konusunda bir çaba göstermişlerdir. Günümüzde de medeniyetler toplumun genelini ilgilendiren karmaşık problemlerle karşılaştıklarında bunları bireysel olarak çözmek yerine sistematik bir şekilde ele almayı benimsemişlerdir. Dolayısıyla düzenlenecek olan 23. Uluslararası “İslam Düşüncesinde Ateizm eleştirisi” adlı sempozyum ateizm ve alt dallarını, argümanlarını, eleştirilerini, sistemli bir şekilde ele alarak, bilimsel veriler ışığında tartışma amacını taşımaktadır.

Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiye www.siirt.edu.tr adresimizden ve http://kelam.org/web/conferences/51 adresinden ulaşabilirsiniz.

– Siirt Üniversitesi : https://siubasin.com/ilahiyat-fakulteleri-xxiii-kelam-koordinasyon-toplantisi-ve-uluslararasi-islam-dusuncesinde-ateizm-elestirisi-sempozyumu/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s